Semi-malagkit na Heartbreak

mapaglaboy ang mga segundong magtatamang-titig,
kayo nang iniibig
ito ang danas na ligalig ng kaba.

may salamangka ang pandama sa oras;
humahaba, humahaba, humahaba
ang pagitan nang paghinga 
at pirming kasambuhay na ang makapos.

mas nakakapanindig ang dagliang init,
kaya pipihit ka palayo sa ningas,
ang siklab nito'y kapahamakan
at lubos kang bubot para masaktan.

ngunit pamumukulan ka nang dayuhang tapang,
pipiliting huwag matakot mapaso o kapusing muli,
mangangahas nang ikalawang sulyap
"'pag tumingin ka, akin ka" ang hain mong sugal.

may salamangka ang pandama t'wing naghihintay;
humahaba, humahaba, humahaba

ngunit hindi na siya muli pang tumingin,

hindi na.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s